Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Papaver somniferum somniferum
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Galanthus ikariae snogerupii
Stachys cretica smyrnaea
Corydalis solida slivenensis
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Orchis anatolica sitiaca
Thymus sipyleus sipyleus
Iris sintenisii sintenisii
Carlina acaulis simplex
Centranthus nevadensis sieberi
Crocus sieberi sieberi
Ononis viscosa sieberi
Convolvulus siculus siculus
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Primula vulgaris sibthorpii
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Centranthus ruber sibthordii