Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Withania somnifera
Wolffia arrhiza