Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν