Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Silurus glanis Γουλιανός
Silurus aristotelis Γλανίδι
Salix caprea Γιδοϊτιά
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά