Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Potentilla haynaldiana
Potentilla argentea
Potentilla astracanica
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla australis
Potentilla cinerea
Potentilla deorum
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Populus alba Ασημόλευκα
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά