Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Platanus orientalis Πλάτανος
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Pinus pinea Κουκουναριά
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Prunus avium Κερασιά
Populus nigra Καβάκι
Picea abies Ερυθροελάτη
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Prunus cerasus Βυσσινιά