Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens
Kundmannia sicula