Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hymenonema graecum
Hymenonema laconicum
Hyoscyamus aureus
Hyoseris lucida
Hyoseris radiata
Hyoseris scabra
Hypecoum glaucescens
Hypecoum imberbe
Hypecoum pendulum
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum canum canum Ηλιάνθεμο
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum apenninum Ηλιάνθεμο Απεννίνων
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο