Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Euonymus latifolius Ευώνυμος πλατύφυλλος
Euonymus verrucosus Ευώνυμος βαλκανικός
Euonymus europaeus Ευώνυμος Ευρωπαϊκός
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος
Eucalyptus camaldulensis Ευκάλυπτος
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Erodium hoefftianum Ερωδιός του Χόεφτ
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Erodium neuradifolium Ερωδιός ο νευραντόφυλλος
Erodium moschatum Ερωδιός ο μοσχάτος
Erodium malacoides Ερωδιός ο μαλακόμορφος