Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula sciathia
Campanula scopella
Campanula spatulata filicaulis
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata spruneriana
Campanula sporadum
Campanula stenosiphon
Campanula thessala
Campanula topaliana cordifolia
Campanula topaliana delphica
Campanula topaliana topaliana
Campanula trachelium athoa
Campanula trichocalycina
Campanula tubulosa
Campanula tymphaea
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Campanula glomerata elliptica
Cardamine glauca