Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asperula taygetea
Asperula tenella
Asphodeline liburnica
Asphodeline lutea
Asphodeline taurica
Asphodelus aestivus
Asphodelus albus albus
Asphodelus ramosus
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Asplenium lepidum haussknechtii
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria