Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alisma gramineum
Aegopodium podagraria
Achillea nobilis
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla viridiflora
Alchemilla straminea
Achillea millefolium
Achillea barbeyana
Alchemilla serbica
Alchemilla plicatula
Alchemilla monticola
Alchemilla mollis
Achillea lingulata
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla indivisa
Alchemilla incisa
Alchemilla heterotricha
Aegilops dichasians
Achillea ligustica
Achillea ambrosiaca