Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alcedo atthis Αλκυόνα
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος