Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο