Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthyllis aurea
Calamagrostis varia
Anthyllis montana jacquinii
Bufonia stricta cecconiana
Bufonia stricta stricta
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria bulgarica
Allium commutatum
Bunium ferulaceum
Bunium microcarpum bourgaei
Bunium microcarpum microcarpum
Bupleurum falcatum cernuum
Bupleurum kakiskalae
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pulchella
Allium cupani hirtovaginatum
Antirrhinum majus majus
Campanula aizoon aizoon
Antirrhinum siculum
Carduus tmoleus