Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Apus apus apus Σταχτάρα
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Passer domesticus Σπουργίτης
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Sula bassana Σούλα
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος