Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο