Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Euphorbia flavicoma
Euphorbia helioscopia
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia lathyris
Euphorbia lucida
Euphorbia myrsinites myrsinites
Euphorbia myrsinites rechingeri
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Euphorbia oblongata
Euphorbia orphanidis
Euphorbia palustris
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Euphorbia peploides
Euphorbia peplus
Euphorbia phymatosperma
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia prostrata