Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο