Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Populus alba Ασημόλευκα
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι