Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Passer domesticus Σπουργίτης
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Salix fragilis Σπαζοϊτιά
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Spartium junceum Σπάρτο
Sula bassana Σούλα
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο