Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galactites tomentosa
Galanthus elwesii
Galanthus ikariae ikariae
Galanthus ikariae snogerupii
Galanthus nivalis cilicicus
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galega officinalis
Galeobdolon luteum montanum