Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium sphaerocephalon arvense
Allium sipyleum
Alchemilla acutiloba
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Allium scorodoprasum rotundum
Alcea setosa
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Alcea rosea
Allium roseum
Allium ritsii
Alcea pallida pallida
Achillea fraasii
Allium platakisii
Allium pillosum
Alcea pallida cretica
Allium phthioticum
Allium parnassicum parnassicum
Alcea heldreichii
Allium parnassicum minoicum