Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Briza minor Βρίζα η μικρή
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο