Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Vitex agnus-castus Λιγαριά