Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tussilago farfara
Typha domingensis
Typha latifolia
Typha laxmannii
Taraxacum scolopendrium
Tulipa agenensis
Taeniatherum caput-medusae
Taeniatherum crinitum
Tagetes minuta
Tamus communis
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum aganippeum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum amborum
Taraxacum apenninum
Taraxacum aznavourii