Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Sedum sediforme
Sedum sexangulare
Sedum stefco
Sedum stellatum
Sedum telephium
Sedum tristriatum
Sedum tuberiferum
Sedum tymphaeum
Sedum urvilei
Selaginella denticulata
Selaginella helvetica
Selinum silaifolium
Sempervivum ciliosum
Sempervivum kindingeri
Sempervivum marmoreum
Sempervivum ruthenicum
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio aquaticus barbareifolius
Senecio doronicum doronicum
Senecio hercynicus