Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scaligeria halophila
Scaligeria napiformis
Scandix australis australis
Scandix australis grandiflora
Scandix brachycarpa
Scandix macroryncha
Scandix pecten-veneris
Scandix stellata
Satureja nervosa
Salvia virgata
Schismus arabicus
Scirpus cernuus