Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Phytolacca americana
Picris altissima
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Pimpinella cretica
Pimpinella peregrina
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii