Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Porzana parva Μικροπουλάδα
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Pallasiella turcomana Παλλαζιέλλα η Τουρκομανική
Panaxia quadripunctaria Πανάξια η τετράστικτη
Pandoriana pandora Πανδοριάνα η Πανδώρα
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία