Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Minuartia verna idaea
Minuartia verna montana
Minuartia verna thessala
Minuartia verna verna
Minuartia wettsteinii
Mirabilis jalapa
Misopates orontium
Moehringia pendula
Moehringia pentandra
Moehringia trinervia
Moenchia erecta erecta
Moenchia graeca
Moenchia mantica
Molineriella minuta
Molinia caerulea caerulea
Mollugo cerviana
Moluccella spinosa
Moneses uniflora
Monotropa hypopitys
Montia fontana fontana