Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Liza saliens Γάστρος
Lutra lutra Βίδρα
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Larus argentatus cachinans Ασημόγλαρος ο καγχάζων
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο