Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Galium taygeteum
Galium tenuissimum
Galium thracicum
Galium thymifolium
Galium tricornutum
Galium verrucosum
Galium verticillatum
Galium verum
Galium violaceum
Garidella nigellastrum
Garidella unguicularis
Gastridium ventricosum
Gaudiniopsis macra
Gnaphalium roeseri roeseri
Gnaphalium supinum
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum uliginosum
Goniolimon collinum
Goniolimon dalmaticum
Goniolimon heldreichii