Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη
Globularia stygia Γκλομπουλάρια της Στύγας
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Gomphocarpus fruticosus Γομφόκαρπος ο θαμνοειδής