Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου
Consolida tenuissima Κονσολίντα η λεπτότατη
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Consolida uechtritziana Κονσολίντα η Ουεχτριζιανή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Convolvulus coelesyriacus Κονβόλβουλους Κοιλησυριακός
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Convolvulus libanoticus Κονβόλβουλος του Λιβάνου
Convolvulus dorycnium Κονβόλβουλος το Δορύκνιο
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης