Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea affinis affinis
Centaurea aetolica
Circaea luteliana
Cionura erecta
Centaurea aegialophila
Cicuta virosa
Cichorium spinosum
Centaurea acicularis
Campanula garganica cephallenica
Calycocorsus stipitatus
Cichorium intybus
Coeloglossum viride
Coincya nivalis
Coix lacryma-jobi
Colchicum amabile
Colchicum autumnale
Colchicum balansae
Colchicum bivonae
Cicerbita alpina
Centaurea achaia corinthiaca