Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alyssum smolikanum
Alyssum sphacioticum
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Ammophila arenaria arundinacea
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Anacamptis pyramidalis
Anagallis tenella
Allium maniaticum
Anchusa hybrida
Allium macedonicum
Anchusa azurea
Anchusa cespitosa
Anchusa officinalis