Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea cytherea
Centaurea deustiformis
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea graeca graeca
Asperula lutea
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Chrysosplenium alternifolium