Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς