Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Daucus carota carota
Daucus carota drepanensis