Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alkanna graeca baeotica
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Ammophila arenaria arundinacea
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Anacamptis pyramidalis
Alkanna orientalis
Alkanna pelia
Anagallis tenella
Alkanna pindicola
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Alkanna primuliflora
Anchusa hybrida
Alkanna pulmonaria
Anthemis orientalis