Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Teucrium scordium scordioides
Thesium vlachorum
Thlaspi alliaceum
Thlaspi annuum
Thlaspi avalanum
Thlaspi bulbosum
Thlaspi creticum
Thlaspi epirotum
Thlaspi graecum
Thlaspi kotschyanum
Taraxacum pindicola
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi perfoliatum
Thlaspi praecox praecox
Thlaspi rivale
Trifolium infamia-povertii
Thlaspi tymphaeum
Teucrium polium capitatum
Teucrium montbretii montbretii