Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthemis stribrnyi
Anthemis tinctoria parnassica
Anthemis tinctoria tinctoria
Anthemis triumfetti
Anthericum liliago
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pulchella
Antirrhinum majus majus
Antirrhinum siculum
Apium graveolens