Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium brevifolium
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus purpureus
Tetragonolobus biflorus
Tephroseris integrifolia integrifolia
Tephroseris integrifolia aucheri
Teline monspessulana Τελίνη του Μονπελιέ
Telephium imperati pauciflorum
Telephium imberati orientale
Telekia speciosa
Teesdalia coronopifolia
Taxus baccata Ίταμος
Taraxacum xanthiense
Taraxacum vexatum
Taraxacum thessalicum