Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Smilax aspera
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Sisymbrium polyceratium
Sisymbrium orientale
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium irio
Sisymbrium altissimum
Sison amomum
Sinapis arvensis
Sinapis alba dissecta
Sinapis alba alba
Sinapis alba mairei
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Silene waldsteinii
Silene vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vourinensis
Silene vulgaris sufrutescens
Silene vulgaris commutata
Silene vulgaris prostrata