Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Primula veris columnae
Primula vulgaris vulgaris
Primula vulgaris sibthorpii
Prunella cretensis
Prunella laciniata
Prunella vulgaris
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά
Prunus avium Κερασιά
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Prunus cerasus Βυσσινιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Prunus persica Ροδακινιά
Prunus prostrata
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Pseudognaphalium luteo-album