Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lomelosia albocincta
Lolium temulentum
Lolium rigidum lepturoides
Lolium rigidum rigidum
Lolium perenne
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Logfia minima
Logfia gallica
Logfia arvensis
Lobularia maritima
Lobularia libyca
Lithospermum purpureocaeruleum
Lithospermum officinale
Lithospermum goulandriorum
Lithodora zahnii
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora diffusa
Listera ovata
Liquidambar orientalis