Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halacsya sendtneri
Hainardia cylindrica
Haberlea rhodopensis