Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum montanum montanum
Alyssum montanum scardicum
Alyssum montanum repens
Alyssum minutum Άλυσσο το μικρότατο
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Alyssum lesbiacum
Alyssum lassiticum
Alyssum idaeum
Alyssum hirsutum Άλυσσο το χνουδωτό
Alyssum heldreichii
Alyssum handelii
Alyssum gustavssonii
Alyssum fulvescens Άλυσσο το πυρόχρωμο
Alyssum fragillimum
Alyssum foliosum Άλυσσο το φυλλώδες
Alyssum fallacinum
Alyssum euboeum
Alyssum doerfleri
Alyssum diffusum
Alyssum desertorum Άλυσσο το ερημικό