Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Cervus elaphus Ελάφι
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Canis lupus Λύκος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Bubalus bubalis Βούβαλος
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Acomys minous Αγκαθοπόντικας